top of page

SPLEEN STIFFNESS

מדד קשיחות הטחול ויתר לחץ דם פורטלי

במחלות כבד מתקדמות – כגון שחמת, וצלקת FIBROSIS של הכבד נוצר מצב שבו הלחץ דם התוך כבדי עולה, או במינוח הרפואי PORTAL HYPERTENSION.

מצב זה עלול בהמשך להוביל מספר סיבוכים כגון: 

  • הופעה של דליות בושט – Esophageal varices  בשפה פשוטה, לאור הלחץ המוגבר בכבד יש עומס על ורידים שנמצאים במעבר של הושט לקיבה וכתוצאה מכך הורידים הללו מתנפחים וישנו סיכון להופעה של דימום מהורידים הללו (דימום מדליות בושט). דימום זה עלול להיות מסוכן ביותר, ואף נחשב לאחד מגורמי התמותה הנפוצים במטופלים עם שחמת הכבד ויתר לחץ דם פורטלי. לעתים אף ישנה הופעה של דליות דומות בקיבה. 

  • הופעה של מיימת – זהו מצב שבו לאור פעילות לא תקינה של הכבד משנית לצלקת/שחמת יש הצטברות של נוזלים בחלל הבטן במקום שיתפנו כנדרש דרך הכליות.

  • הופעה של אנצפלופתיה – זהו מצב שבו הרעלנים שבדרך כלל הכבד מפרק בכבד, במצב תקין אינם מתפרקים ומצטברים בדם, לאחר מכן עוברים לאיזור המח וגורמים לבלבול, שכחה ולפעמים אף לתרדמת. 

  • פגיעה בתפקודי הכליות – סינדרום שנקרא HEPATO RENAL SYNDROME פגיעה שלעתים יכולה להיות בלתי הפיכה בתפקוד הכלייתי.

  • הצטברות של מים בריאות – HEPATIC HYDROTHORAX גם כן עקב ניקוז לא תקין של נוזלים מהגוף. 

  • כחלק מהתהליך "הטבעי" של התפתחות השחמת ישנו סיכון בהופעה של תהליך ממאיר ראשוני בכבד שנקרא HEPATOCELULAR CARCINOMA – זוהי ממאירות שאופיינית רק לחולי שחמת. 

 

כמו שניתן לראות מעלה, יתר לחץ דם פורטלי אכן יכול לגרום לסיבוכים משמעותיים ומסכני חיים אצל אנשים עם שחמת ומחלת כבד מתקדמת (ADVANCED CHRONIC LIVER DISEASE). 

לא פעם מטופלים עם מחלת כבד כרונית מתבקשים לבצע גסטרוסוקפיה תקופתית על מנת לוודא שאין מדובר בהופעה של דליות בושט. 


עד לא מזמן אכן הדרכים היחידות לגילוי מוקדם של דליות בושט היו גסטרוסקופיה (שהיא בעצם בדיקה פולשנית) וניקור של כלי דם כבדיים שאף היא פולשנית מאוד. 


לאחרונה חברת ECHOSENS  הוציאה כלי אבחוני חדש במכשיר הדגל שלה ה  FIBROSCAN  630 – שמלבד גילוי מוקדם של חומרת הכבד השומני ודרגת הצלקת מאפשרת כעת לבצע מדידה של רמת קשיחות הטחול ועל ידי כך לנבא מבעוד מועד מה היא הסבירות לנוכחות של דליות בושט. 

כלי זה הוא אינו פולשני, אינו כואב, ומבוצע מיד לאחר בדיקת FIBROSCAN רגילה. בתוך מספר דקות ניתן לדעת האם ישנם דליות בושט, או לחילופין האם הסבירות לכך היא נמוכה מאוד ואז בעצם להימנע מבדיקה פולשנית כגון גסטרוסקופיה.

אנו שמחים להודיע שאנו ב LIVERSCAN CLINIC  היחידים בארץ עם כלי זה. 

 

מוזמנים לבדוק את קשיחות הטחול ולהימנע מביצוע בדיקות פולשניות תקופותיות. 

bottom of page