top of page

פיברוסקאן – הסבר על המכשיר ועל המדדים

פיברוסקאן הוא מכשיר אולטרה סאונד ייחודי לכבד, המכשיר יכול להעריך 2 מדדים של הכבד:

  1. רמת הפיברוזיס FIBROSIS של רקמת הכבד (הצטלקות) 

  2. רמת הסטאטוזיס STEATOSIS של רקמת הכבד (אחוז ההסננה השומנית בכבד)

 

מכשיר הפיברוסקאן בא להחליף את ביופסיית הכבד במקרים רבים, פעולה פולשנית שמצריכה דיקור של רקמת הכבד על מנת שנוכל לדעת בדיוק רב יותר על מצבו של הכבד ועל חומרת הפגיעה בכבד ממחלות שונות.

המכשיר נבדק במעל 3000 מחקרים קליניים שונים והוכיח את יעילותו ואת רמת הדיוק, וב-5 שנים האחרונות נחשב ככלי אבחנתי מומלץ בכל ההמלצות של איגודי רפואת הכבד באירופה ארה"ב ובשאר העולם.

 


הפיברוסקאן משתמש בשתי תוכנות למדידת ערכים אלו: 
1.  (Liver Stiffness Measurement (LSM - אלסטוגרפיה של הכבד לצורך הערכת רמת הפיברוזיס,
על ידי מדידה של גל הרטט שרקמת הכבד מייצרת בהצמדת המתמר, התוכנה הייחודית של הפיברוסקאן מחשבת ערכים בקילו פאסקאל kPa - טווח הערכים הנורמלי הוא בין 2-7 kPa.
ערך מעל 7.5 kPa יכול להעיד כבר על הצטלקות מתקדמת של הכבד וזהו מידע בעל חשיבות רבה. 
 
לגורמים שונים להצטלקות הכבד ישנם ערכים שונים ולכן החשיבות של פענוח התוצאות המתקבלות על ידי רופא גסטרואנטרולוג מומחה במחלות כבד, טבלה לערכים שונים של תוצאות הבדיקה ומשמעותן מצורפות מטה:

ערכי בדיקת FibroScan

רמת הפיברוזיס המתקבלת משמשת את הרופא המטפל ואף את המטופל בהערכת סיכון למחלה מתקדמת של הכבד, מאפשרת מעקב אחר שינוים לאחר טיפול מסוים – למשל לאחר טיפול בהפטיטיס C (HCV), ירידה במשקל ושינוי אורח חיים אצל מטופלים עם כבד שומני ועוד. 

רמת פיברוזיס F0-F1 מעידה על העדר צלקת או צלקת קלה ביותר של הכבד

רמת פיברוזיס F2 מעידה על צלקת בינונית של הכבד

רמת פיברוזיס F3 מעידה על צלקת קשה של הכבד

רמת פיברוזיס F4 מעידה על צלקת קשה של הכבד ואף שחמת

 

 

2.CAP) Controlled Attenuation Parameter) - נועד למדוד את אחוז ההסננה השומנית בכבד, מדד ה-CAP נמדד בדציבלים למטר dB/m.
גלי האולטראסאונד שעוברים מהמתמר לרקמת הכבד מוחלשים על ידי הסננה שומנית, מדד הCAP  מתרגם את רמת ההחלשה של הגל למספר שאותו התוכנה מחשבת ועל ידי כך מעידה על חומרת ההסנה השומנית.

בטבלה שלהלן ניתן לראות את הרמות השונות ומשמעותן ביחס לרמת ההסננה השומנית של הכבד.
יש לציין שישנם מספר גורמים שיכולים להשפיע על המספר הסופי כגון מחלות רקע ומצבים מיוחדים, שאותן הרופא המפענח לוקח בחשבון ורק אז משכלל לתוצאה סופית.

פענוח תוצאות בדיקת FibroScan
bottom of page